El Ave Maria Ikastetxeak gure ikasleak gutxienez hiru hizkuntzatan komunikatiboki trebeak izateko prestatzea du helburu.

Bai Lehen Hezkuntzan, bai Bigarren Hezkuntzan, hiru hizkuntzen arteko koordinazioa jorratzen dugu Hizkuntzen Curriculum Bateratu batetik.

Hizkuntzen ikasketaren oinarrizko helburua ikasleen komunikazio gaitasuna garatzea da.

Hau da, testu anitzak ulertu eta sortzeko gaitasuna, etapa bakoitzari dagozkion komunikazio egoeretarako egokiak, modu koherente, kohesionatu eta zuzenean.

Hizkuntza jakin bat erabiltzeko trebetasunak eta estrategiak, baita hizkuntzari buruzko hausnarketa prozesuak ere, transferitu daitezkeen ikasketak dira, eta eratortzen den hizkuntza gaitasun bateratuaren garapenari ekarpena egiten diote. 

Printzipio hau hizkuntzen curriculum bateratuaren oinarrietako bat da. Euskadiko Lege Dekretua (2007).