Gurekin lan egin nahi duzu?

Bidali email bat zure datuekin curriculum@elavemaria.com eta zure curriculuma jasoko dugu. 

EZ DUGU JASOKO BESTE KONTU INSTITUZIONAL BATZUETARA BIDALITAKO KURRIKULUM KORREORIK.

Bidali e-mail bat zure datuekin eta zure kurrikuluma jasoko dugu.

E-maila bidaliz gero, jakinarazten dizuegu onartzen duzula datu babes klausula hau:Datu Pertsonalak Babesteari buruzko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoan xedatzen dena betez, zure datu pertsonalak CANDIDATOS fitxategian sartuta daudela. Ikastetxearen ardurapean dago fitxategia. Horren helburua ikastetxean etorkizunean lan egin nahi duten pertsonen kurrikulumak kudeatzea dela jakinarazten dizugu. Fitxategia Datuak Babesteko Agentzian aitortu dugu eta datuen segurtasuna bermatzeko neurriak ezarri ditugu.

Halaber, gogorarazten dizuegu eskubidea duzuela, aipatutako legeak arautzen dituen baldintzetan, datuetara sarbidea izateko, bai eta, beharrezko balitz,datuak zuzentzeko ukatzeko, eta bai deuseztatzeko ere. Horretarako honako datu hauek idazki baten bidez helarazi behar zaizkio EL AVE MARIA IKASTETXEko seguratasun-arduradunari (Zabalbide 116 48007 Bilbo):izen-deiturak, helbidea, NANaren edo pasaportearen fotokopia, eskaeraren deskripzioa, data, interesatuaren sinadura eta fitxategiaren izena.